Tiger-KeyShot render

Zhelong xu tiger11
Zhelong xu 48967419722 90de345e09 k

Metal with dust

Zhelong xu 48966762658 2e3cfbdea2 k

Bronze

Tiger-KeyShot render

A class demonstration.
Designed by me:)
ZBrush+ Keyshot,It has no Uvs,textrue only used mixture materials in KeyShot .
Substance version coming soon...