Happy Chinese new year狗年大吉!

Zhelong xu 01 websize
Zhelong xu 02 websize
Zhelong xu 03 websize
Zhelong xu 04 websize
Zhelong xu detail
Zhelong xu detail2

Happy Chinese new year狗年大吉!

这条哈士奇一点也不二!