Allison Theus‘s Dragon

Zhelong xu 2
Zhelong xu 1
Zhelong xu 3
Zhelong xu 01maya 1ex

Arnold_displacement render_test

Zhelong xu maya screenshot

Maya render test

Allison Theus‘s Dragon

Concept by beastofoblivion.deviantart.com