ZhouChu(周处除蛟)

ZhouChu(周处除蛟)

Concept,modeled and rendered by myself.Inspired by a story from ancient China, Zhou Chu killed the evil dragon.
世说新语
周处年少时,凶强侠气,为乡里所患...处即刺杀虎,又入水击蛟。蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三日三夜,乡里皆谓已死,更相庆。 竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意。...且人患志之不立,何忧令名不彰邪?处遂改励,终为忠臣.